O mně

Jmenuji se Pavel Procházka a pocházím z hlavního města tvarůžků - z Loštic. Je to rozsahem nevelké, leč malebné město ležící asi 30km od hlavního města Moravy - Olomouce. Dříve jsem také často pobýval v nedaleké malé vísce pod Bouzovem, která se jmenuje Jeřmaň. Studoval jsem na Gymnáziu Jana Opletala v Litovli, což je moc pěkná škola postavená v novorenesančním stylu a citlivě zasazená do okolní ojedinělé přírody litovelských mokřadů. V roce 2011 jsem obdržel akademický titul Bc. (BSc.) na Fakultě přírodních věd University Palackého v Olomouci, obor Informatika. V současnosti jsem dokončil magisterskou etapu studia tamtéž a nyní zde také studuji doktorské studium.

Z lidského hlediska mám velmi rád neotřelé a zajímavé lidi, kteří jsou současně laskaví, pokorní a inteligentní (to však nutně neznamená vzdělaní). A naopak ze srdce nemám rád amatéry a pohrdavé narcisní a samolibé jedince. V současnosti jsem velice znechucen z českého školství, které nahrává právě amatérům a hlupákům obecně.

Hlavní zálibou, která mě neopouští již léta je programování a obecný zájem o výpočetní techniku. Zabývám se zejména nízkoúrovňovým programováním, hlavně v jazyce C, dále mezi mé oblíbené odvětví informatiky patří počítačová grafika (zvláště probíhající v reálném čase). Zájem mám také (bohužel ne už tak hluboké znalosti) o teoretickou informatiku (fuzzy logika, fuzzy množiny a relace, NP?=P problém, datamining, konceptuální analýza). Programuji také rád ve funkcionálních jazycích (Scheme, Common Lisp) a nemám rád jazyky, které programátora vyloženě obtěžují svojí těžkopádností - hlavně Java. Také nenacházím přílišnou oblibu v dalších klasických objektově orientovaných jazycích bez vize (C#, C++,...). Během svého života jsem se měl možnost také docela do detailu seznámit s obligátními webovými technologiemi (HTML, CSS, PHP, Perl, SQL, JavaScript, jQuery), které považuji za značně nekonzistentní. Jediné, v čem dělám celkem rád je JavaScript (když zapomenu na chování proměnných v uzávěrech), velkou budoucnost vidím v projektu node.js, který je založen právě na JavaScriptu/ECMAScriptu. Během studií jsem pracoval na několika projektech a mnoha školních pracech viz. Programování.

Mezi mé další oblasti zájmu patří filosofie, náboženství, politika, sociologie, historie (zejména 2. sv. válka), ale také si rád vyjedu na kole nebo rád pořádám dlouhé tůry do malebných končin naší přírody, nejlépe sám nebo s mně blízkými (hlavně názorově) lidmi.

Z politického hlediska se považuji za středo-levě smýšlejícího člověka, osobně mám blízko k původním názorům Československé strany lidové. Ovšem jejich současné a hlavně předchozí vedení považuji za velmi slabá a jejich inklinace k liberálně pravicovým názorům mě od jejich podpory odrazuje. Z hlediska morálního a náboženského se řadím mezi římské katolíky, zejména jsou mi blízké filosofické teze Tomáše Akvinského a sv. Augustýna. Co se týče výběru hudby, tak zde je můj vkus zcela jednoduchý - poslouchám jen to nejlepší bez ohledu na období nebo autora.